Home Blogs Wie betaalt de onroerende voorheffing als ik mijn huis verkoop?
winwinlening

Wie betaalt de onroerende voorheffing als ik mijn huis verkoop?

De onroerende voorheffing (in de volksmond: de grondlasten) is een voor-heffing. Dat wil zeggen: je betaalt vooraf. Wie op 1 januari eigenaar is van een stuk grond of een woning, krijgt de rekening voor het hele jaar. Maar wat als je tijdens dat jaar verkoopt? Ben jij dan je geld kwijt of kan je het bonnetje doorschuiven naar de koper?

De onroerende voorheffing, dat is een specialleke. Ten eerste, de berekening is gebaseerd op het kadastraal inkomen (KI), wat echt een fossiel uit het verleden is. Het KI is een geschatte huurinkomst voor wat jouw woning waard was — en dit is geen mop — in het jaar 1975. Ten tweede, niet enkel Vlaanderen, maar ook de provincie en de gemeente vragen hun stukje van de taart: de zogenaamde ‘opcentiemen’. En die verschillen per provincie en per gemeente.

Met andere woorden: het bedrag van de voorheffing voelt een beetje aan als een tombola. Je kan het wel zelf berekenen met deze module. Een monsterbedrag zal het waarschijnlijk niet worden: je zal niet snel boven de 1.200 euro uitkomen. Maar goed, als je jouw huis verkoopt in februari, dan is dat wel nog altijd 1.100 euro teveel. Je krijgt namelijk (ergens in de loop van het jaar) de rekening voor de volle twaalf maanden, terwijl je er ocharme maar één maand gewoond zal hebben.

Geen zorgen, de notaris heeft een rekenmachine

De notaris zal dat voor jullie oplossen door de belasting op dagbasis te verrekenen. Concreet: zij/hij kijkt hoeveel dagen de verkoper nog het pand in eigendom had, en hoeveel dagen de verkoper. Als de akte bijvoorbeeld op 1 mei getekend wordt, zal de koper 8/12 van de belasting terugbetalen aan de verkoper voor de acht overblijvende maanden. Dat wordt netjes geregeld bij het tekenen van de akte.

Je kan wel een andere verrekening van de onroerende voorheffing opnemen in de compromis (ofte: de verkoopovereenkomst). Verkoper en koper kunnen dan stellen dat één van beide de kosten zal dragen voor het hele jaar. Maar dat is nogal bizar, omdat het echt niet met de realiteit overeenstemt. Als een koper of verkoper dus probeert om je met de onroerende voorheffing van het hele jaar op te zadelen, trek dan toch tenminste eens je wenkbrauwen op en vraag waarom.