Home Blogs Centralisatie of hergroepering lening

Centralisatie of hergroepering lening

Een centralisatie of hergroepering van je leningen is meestal geen goed nieuws. Het betekent dat verschillende leningen worden samengevoegd tot één lening, waarbij jouw woning soms als garantie dient voor wanneer je niet meer kan afbetalen. Kort door de bocht: je kan je huis kwijtspelen door je auto. Maar zo ver hoeft het niet te komen.

Wanneer we spreken over herfinancieringen, dan bedoelen we dat je een lopende lening vervangt door een andere lening. Dat gebeurt vaak. Meestal is het omdat jij er voordeel kan uithalen, bijvoorbeeld met een lagere rentevoet of een langere looptijd. Zo een herfinanciering kan bij dezelfde bank, dan spreken we van een interne herfinanciering. Gebeurt het via een andere bank, dan spreken we van een externe herfinanciering.

Tot zover de gewone opties. Maar er bestaat dus ook zoiets als centralisatie van je leningen. Dan plakt de bank verschillende leningen bijeen. Daarbij zitten ook consumentenkredieten, zoals voor een auto, voor een reis of voor eender welke aankoop. De kredieten komen allemaal samen, soms ook met de hypothecaire lening voor je huis (of zelfs in een nieuwe hypothecaire lening). Met andere woorden: je huis wordt dan de waarborg.

Alle leningen in één kruiwagen bij een centralisatie

Waarom gebeurt zo’n centralisatie? Meestal omdat het moeilijk loopt met afbetalingen. Als je van de eerste lening naar de tweede loopt, om dan een derde en vierde af te sluiten om die weer op te vangen, dan zal een bankier op zeker ogenblik aan de alarmbel trekken. De optelsom van alle maandlasten die je moet uitgeven is te hoog geworden in vergelijking met wat er binnenkomt en dan kan je geen extra lening meer krijgen.

Als de emmer dreigt over te lopen — of al overgelopen is — dan zal een kredietgever dus alle leningen samenvoegen (of centraliseren) in één nieuwe lening. Dat nieuwe krediet zal een hoge intrestvoet hebben maar je zal van een langere looptijd kunnen genieten. Daarin zit het voordeel voor jou: die extra tijd zal ervoor zorgen dat de maandelijkse afbetalingen weer iets betaalbaarder worden.

Pak de kans tot centralisatie met beide handen beet

De langere looptijd is een reddingsboei die de bank naar jou gooit. Pak ze beet. Het zou waarlijk een slecht idee zijn om van de financiële ruimte misbruik te maken om nieuwe leningen af te sluiten. De verleiding is groot, maar doe het niet. Want je zal naar een tweede centralisatie geduwd worden waarbij de financiële put die je graaft, alsmaar groter en dieper wordt. En je zal er finaal niet meer uit geraken.

Als je dan een centralisatie gedaan hebt met als waarborg een hypothecaire inschrijving, dan kan je huis openbaar verkocht worden. En is het niet met een hypotheek, dan kan je inboedel eraan geloven. Dan zullen deurwaarders je deur platlopen en beslag leggen op je goederen, die in het slechtste geval ook geveild zullen worden. Het systeem kent geen genade. Je blijft op het einde met niets achter.

Kom langs bij hypotheek.winkel voor een reality check

Cliché cliché, maar geld lenen is een kwestie van inschatten. Als je wil weten of je de ademruimte hebt voor een eigen huis, spreek dan met een hypotheek.expert. Een afspraak maak je heel eenvoudig via dit formulier. We werken met heel wat banken die het samenvoegen van kredieten aanbieden en kunnen voor jou dus heel snel een mooie oplossing uitwerken. Een afspraak is gratis dus twijfel niet om de oplossingen in kaart te laten brengen.