Welk type lening is de beste?

Iedere situatie is anders. Wat voor het ene woonproject een nadeel is, kan voor jouw project dan weer voordelig zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om uit de verschillende soorten leningen de formule te kiezen die het meest aansluit bij jouw doelstellingen. Deskundig advies is dan ook zeer belangrijk als je gaat lenen. Wij wijzen je op de voor- en nadelen van elke lening.

Hypotheek.winkel vertrekt steeds vanuit jouw situatie en jouw plannen. Na een grondige analyse zoeken we samen naar de hypothecaire lening die op jouw lijf geschreven is.

Maak hier alvast kennis met negen verschillende soorten leningen

1. Vaste mensualiteiten

Eén van de klassieke soorten leningen in hypotheekland. Het bedrag van de maandaflossing blijft ongewijzigd tijdens de volledige looptijd van de lening (bij een vaste rentevoet). Wat verandert is de verhouding tussen het kapitaalgedeelte en het intrestgedeelte, maar dat heeft geen invloed op het maandbedrag.

Het intrestgedeelte neemt af en het kapitaalgedeelte neemt toe naarmate jouw lening vordert. Ongeveer een derde van het kapitaal is afbetaald na de helft van de looptijd.

2. Vaste maandelijkse kapitaalafslosingen

Bij deze leenformule betaal je elke maand eenzelfde bedrag aan kapitaal af, maar de intresten zijn hoger in het begin en zakken geleidelijk naar het einde van de termijn toe. In het begin betaal je dus meer af per maand, op het einde van de lening is de maandelijkse aflossing al flink geslonken.

In vergelijking met vaste mensualiteiten valt de totale kostprijs van deze formule veel lager uit. Met vaste maandelijkse kapitaalsaflossingen is de helft van het kapitaal al terugbetaald na de helft van de looptijd.

3. Budgetlening

De budgetlening kent veel voordelen. Het is een flexibele leenformule die vertrekt van jouw beschikbare budget. Mensen die aan het begin van hun professionele loopbaan lenen, kunnen op deze manier hun droom verwezelijken. De eerste maandlast ligt lager dan die van een klassieke lening. De maandlast wordt daarna geïndexeerd. Deze indexatie volgt de normale stijging van het inkomen. Dit soort lening staat je toe om vroeger in je loopbaan een huis te verwerven en het betaalbaar te houden voor de volledige duurtijd van de lening. Een maandlast die je budget volgt is dus geen droom maar realiteit.

4. Variabele lineaire kapitaalaflossingen

Deze formule laat absoluut maatwerk toe. Op basis van jouw inkomen en financiële draagkracht wordt een bedrag aan kapitaal bepaald dat de eerste maand dient terugbetaald te worden. Wil je meer betalen in de eerste jaren omdat je plant om parttime te werken? Of wens je juist minder te betalen omdat je aan het begin van je professionele carrière staat? Deze formule laat toe je lening maximaal af te stemmen op jouw levensvisie.

5. Vaste termijn

Tijdens de looptijd van de lening betaal je maandelijks enkel intresten. Op het einde van de overeengekomen looptijd betaal je het kapitaal in één keer terug.

Een ideale formule in combinatie met een spaarplan of als je binnen een bepaalde termijn een som geld denkt te bezitten. (schenking, verkopen, belegging,...) Fiscaal ook zeer interessant want er worden enkel intresten (aftrekbaar) betaald.

6. Accordeonlening

Bij een accordeonlening betaal je met een variabele rentevoet een vast maandbedrag, maar speelt de duurtijd van je lening als het ware accordeon. Deze duur kan verlengen of verkorten afhankelijk van de evolutie van de rente.

De ene accordeon is de andere niet, en er bestaan dan ook heel wat varianten.

7. De 105% lening

Deze lening laat u toe tot 105% van de aankoopwaarde van jouw woning te lenen. De notariskosten, BTW of kosten van de architect kunnen zo via de lening worden betaald.

Jouw eigen middelen blijven op deze manier onaangeroerd. Zo hou je een appeltje voor de dorst over of kan je zelfs lenen zonder dat je reeds gespaard hebt.

Via de borgtochtverzekering kan je de rentevoet flink doen dalen. De premie voor deze verzekering wordt mee ontleend.

8. Lening met tijdelijk uitstel van kapitaalaflossing

Bepaalde leningformules laten in de aanvangsfase een gedeeltelijk of volledig uitstel van de kapitaalaflossing toe. De maandlast is dan gedurende de eerste jaren een stuk lager.

Een uitstekend alternatief voor mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, of om stapsgewijs het huis verder op te knappen. Een lager maandbedrag in de aanvangsfase kan natuurlijk ook de lasten helpen dragen van lopende kredieten zoals een autofinanciering of een consumentenkrediet.

9. Lening op jouw maat

Er bestaan heel veel verschillende soorten leningen en formules, teveel om op te noemen. Kleine verschillen hebben vaak een grote invloed op de haalbaarheid of op de totale kost van de lening. Steeds meer nieuwe formules spelen in op de nieuwe behoeften van de ontlener.

De hypotheek.winkel volgt de ontwikkelingen in hypotheekland op de voet. Spring eens binnen in één van onze hypotheek.winkels. We sommen de voordelen en nadelen van elk soort lening op en zoeken samen met jou, zonder verdere verplichtingen, naar een formule op jouw maat.

Meer weten over terugbetalingsformules? Kom langs.

Er zijn naast deze meest frequente vormen van aflossing nog tal van andere opties mogelijk. Wie weet passen deze wel meer binnen jouw toekomstplannen. Kom dus zeker eens langs zodat we samen kunnen bekijken welke oplossing het beste bij jou past.

 MAAK EEN AFSPRAAK